Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 22/08/2017
«Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α. σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας»«Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α. σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας»
Σε κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Π. Παυλόπουλο παραβρέθηκε σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ραβάνης, μαζί με τους Προέδρους των άλλων δυο Επιμελητηρίων της Αθήνας, του Εμπορικού Βιομηχανικού κ. Κων. Μίχαλο και του Επαγγελματικού κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου.

Στη σημαντική αυτή συνάντηση, με αντικείμενο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της περιφέρειάς τους, στο γενικότερο πλαίσιο στήριξης της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ο Παύλος Ραβάνης, από πλευράς του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, εξέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα καίρια προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων της μεταποίησης και της βιοτεχνίας, που σχετίζονται με τον τρόπο φορολόγησης, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ανταγωνιστικότητα αλλά και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Τον ενημέρωσε μάλιστα, με στοιχεία, για το είδος και τον αριθμό των βιοτεχνικών κλάδων και επιχειρήσεων στην Αττική, καταθέτοντας παράλληλα τις θέσεις και προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, για την ανάγκη εθνικής πολιτικής για τις ΜΜΕ, τα μέτρα άμεσης βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού τόνισε τη σημασία και τον ιδιαίτερο ρόλο των Επιμελητηρίων στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας σήμερα, εξέφρασε την άποψή του για ανάγκη λήψης μέτρων περιορισμού των μεγάλων επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων και τέλος την αισιόδοξη εκτίμησή του, για ανάκαμψη της οικονομίας, που θα βασίζεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε δε πρόθυμος για κάθε στήριξη από πλευράς του, στην κατεύθυνση αυτή.

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team