Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 06/04/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και το CSR HELLAS συνεργάζονται

 για την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στη χώρα μας.

 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου, μεταξύ των Προέδρων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ) και του CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) αναγνωρίστηκε η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της μαθητείας, μέσω της ενσωμάτωσης κριτηρίων ποιότητας στις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις μαθητείας, καθώς και την προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού τέτοιων θέσεων.

Στόχος των πρωτοβουλιών που θα αναπτύξουν το προσεχές διάστημα από κοινού οι δύο φορείς, απευθυνόμενοι κυρίως στα μέλη τους που εφαρμόζουν το θεσμό της μαθητείας είναι να οδηγηθούμε σταδιακά στην εφαρμογή ενός νέου πλαισίου ποιότητας από πλευράς επιχειρήσεων, προκειμένου και τα δύο μέρη (επιχειρήσεις-μαθητευόμενοι) να επιτύχουν μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας των νέων.

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου ποιότητας, στόχο έχει να οδηγήσει στην άρση στερεοτύπων γύρω από το θέμα της μαθητείας και των τεχνικών επαγγελμάτων, στη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ ζητούμενων δεξιοτήτων από πλευράς επιχειρήσεων και προσφερόμενων προσόντων από πλευράς εκπαιδευομένων, στη ενίσχυση της απορρόφησης και παραμονής στην αγορά εργασίας των νέων, και εν τέλει στη βελτίωση, τόσο της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, όσο και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους.

 

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team