Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 20/07/2017
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αυτά είναι τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Μέσα από την παρούσα ανάλυση όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, παραθέτουμε τις ισχύουσες διατάξεις -μέσα από χρηστικούς πίνακες- αναφορικά με τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις του φόρου και τις λοιπές επιβαρύνσεις που προκύπτουν κατά την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. 

Ως εκπρόθεσμες θεωρούνται οι δηλώσεις που θα υποβληθούν (αρχικές ή τροποποιητικές) μετά την 21η Ιουλίου 2017 (σ.σ. μέχρι τότε έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων).

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team