Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 11/04/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Συνάντηση του υποψηφίου για το Δήμο της Αθήνας Ν. Ηλιόπουλου με τον Πρόεδρο του Β.Ε.Α.»

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχει ήδη ξεκινήσει το Β.Ε.Α. με τους υποψηφίους της Περιφέρειας και των Δήμων, για την παρουσίαση των θέσεων και των αιτημάτων των επιχειρήσεων, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών,  ο Πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, δέχθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο, τον υποψήφιο για το Δήμο της Αθήνας, με τον συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη», Νάσο  Ηλιόπουλο.

Ο Παύλος Ραβάνης, έθεσε τα θέματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Αθήνας, ενώ παράλληλα, κατέθεσε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, στα καίρια ζητήματα της περιοχής της Αθήνας: 

Χρήση Γης

Ο περιορισμός των χαμηλής όχλησης εργαστηρίων – βιοτεχνιών στο Δήμο και ο αποκλεισμός τους από το Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς, δυσχεραίνει και τη βιωσιμότητα της πόλης, εφόσον η παραγωγή αποτελεί την δύναμη ανάπτυξης. Πρότεινε την δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων επιχειρήσεων - όπως για παράδειγμα τα συνεργεία αυτοκινήτων - στο Πολεοδομικό Κέντρο, ώστε να αποφευχθεί η ανισορροπία στην κατανομή των επιχειρήσεων των κλάδων, ανάμεσα στους Δήμους. Ο αποκλεισμός, δεν οδηγεί στον περιορισμό της όχλησης, με κίνδυνο, την ύπαρξη «κουφαριών»  επαγγελματικών χώρων, στον αστικό ιστό, με τις γνωστές συνέπειες της εικόνας απαξίωσής του.  

Δημοτικά Τέλη

Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, πολύ μεγαλύτερα από αυτά που επιβάλλονται στις λοιπές κατηγορίες χρήσεων του Δήμου, με μηδενική δυνατότητα αντίδρασης και διαπραγμάτευσης. Πάγιο αίτημα, αποτελεί η μείωση των τελών και η αναλογική επιβάρυνση, σε συνδυασμό με το είδος της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης και το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα». Υπάρχει ανάγκη, δημιουργικού διαλόγου με τους επιχειρηματίες και τους θεσμικούς εκπροσώπους τους, για τη συνδιαμόρφωση των τελών.

Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας

Πρόταση που ήδη έχει καταθέσει δημόσια το Β.Ε.Α., είναι η δημιουργία μικρών τοπικών εμπορικών κέντρων, στην πόλη της Αθήνας, με θεματική δραστηριότητα, στα οποία θα υπάρχει εκθετήριο και εμπορία, με χώρο βιοτεχνικής παραγωγής – χειροτεχνίας, κλασσικών και παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Στήριξη των ΜμΕ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το Β.Ε.Α., από την εμπειρία του ως εταίρος στο κοινωφελές έργο «Ευ Αειφορείν» μαζί με το Δήμο Αθηναίων και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχει δρομολογήσει την επέκταση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, σε κλάδους και επιχειρήσεις – μέλη του, που υλοποιούν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρότασή του, είναι να συνεργαστεί με τις δομές του Δήμου της Αθήνας και να ενισχύσει με ανάλογα κίνητρα, τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ανακύκλωση  - Λειτουργία της πόλης

Τέθηκε πολύ σοβαρά, η απουσία οργανωμένου συστήματος διαλογής και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων και συσκευασιών και προτάθηκε η ανάπτυξη του δικτύου των πράσινων σημείων, στην πόλη, κάτι που μπορεί να αποτελέσει παράλληλα και έσοδο για τον ίδιο το Δήμο αλλά και βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Σχετικά με τα προβλήματα από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τις επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαιτέρως του κέντρου, ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. επανέλαβε τη θέση, ότι  πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο κανόνων, ώστε η ελεύθερη έκφραση των πολιτών, να μην αντιπαρατίθεται στην ελεύθερη επιχειρηματική δράση και κοινωνική λειτουργία. 

Από την πλευρά του, ο κος Ν. Ηλιόπουλος, τόνισε ότι η απλή αναλογική, αποτελεί μια ευκαιρία για την κινητοποίηση του κόσμου της αγοράς και την στρατηγική συνεργασία, ενώ παράλληλα συμφώνησε ότι το σχέδιο «παραγωγή και μέσα στην πόλη», μπορεί να γίνει αποδεκτό και να αποτελέσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για τον ίδιο το Δήμο και την ανάπτυξή του.

Όσον αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων, επισήμανε ότι κάποιες δράσεις ενίσχυσης όπως τα «θεματικά κέντρα», θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και να αξιοποιηθεί ταυτόχρονα, ένα μεγάλο κτιριακό αποθεματικό, του Δήμου. Επίσης, ο Δήμος θα μπορούσε να συμπράξει με τους επιχειρηματικούς φορείς, μέσω του προγράμματος μικροπιστώσεων, με σκοπό την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων της Αθήνας.  

Για τα δημοτικά τέλη, αποδέχθηκε την  εξέταση του παράγοντα αναλογικότητας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ως μεταβλητή για τον καθορισμό του ύψους τους.

Για το μέγιστο θέμα της ανακύκλωσης στο Δήμο, σημείωσε ότι βάσει στοιχείων, ανακυκλώνεται ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξεως του 5% και ότι ο Δήμος της Αθήνας, έχει άμεση ανάγκη, από ένα ολιστικό σχέδιο ανακύκλωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα μέσα.© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team