Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 23/11/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή, ολοκληρώθηκε το διήμερο σεμινάριο «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» διάρκειας 8 ωρών, που συνδιοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας με τον αρμόδιο εθνικό φορέα εξωστρέφειας Enterprise Greece, τη Δευτέρα και την Τρίτη 19-20 Νοεμβρίου, στην έδρα του Επιμελητηρίου.  

Το Επιμελητήριο παρείχε το σεμινάριο  δωρεάν, στα μέλη του, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών του, στήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων.

Ο εισηγητής, κύριος Γεώργιος Παπαστεργιόπουλος, Διευθυντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Enterprise Greece, παρουσίασε τη σωστή σειρά που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εξαγώγιμο προϊόν, επισήμανε τα σημεία-κλειδιά που χρειάζεται να προσέξει ο εξαγωγέας και παρουσίασε μια σειρά από βήματα που προαπαιτούνται να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες, ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις απαιτήσεις των αγορών.

Οι θεματικές ενότητες που καλύφθηκαν στο σεμινάριο ήταν:

·       Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

·         Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.

·         Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

·         Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

·         Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.

·         Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.

·       Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης). Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

·         Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης

·         εμπορικών συμφωνιών.

·         Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία. Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.

·         Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

·         Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.

·         Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

·         Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.

·        Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)

·         Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων.

·         Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Στο δημιουργικό διάλογο που ακολούθησε, μεταξύ των συμμετεχόντων και του κ. Παπαστεργιόπουλου, αναδείχθηκαν προβληματισμοί και αναλύθηκαν λεπτομερώς σχετικά τεχνικά θέματα και πρακτικά ζητήματα.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, έχει εντάξει την επιμόρφωση και διαρκή ενημέρωση των επιχειρηματιών, στο πρόγραμμα δράσης του και θα συνεχίσει στο επόμενο διάστημα και με  άλλα τέτοιου είδους σεμινάρια, προς τα Μέλη του.  

 

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team