Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

- 12/06/2018
Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. για χρήση δεξαμενών αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων

Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/817/21-02-2018 (914 Β') Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων».


Λήψη Απόφασης 30/003/000/817/21-02-2018

© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team