Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEA



VEA

ΤΟ Β.Ε.Α ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΤΟ Β.Ε.Α ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ





Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. 

Tηλ.: 210-3680733 / 3680736 / 3680764 / 3680874


Για Πληροφορίες - Σεμινάρια Εκπαίδευσης - Πιστοποίηση Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Tηλ.: 210 - 3303310
E-mail: info@akked.gr

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team