Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 30/11/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 31/08/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 31/07/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 30/06/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 31/05/2018

- ΕΓΚΡΙΣΗ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 30/04/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 31/03/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 28/02/2018

- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β.Ε.Α. από 01/01/2018 ως 31/01/2018

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team