Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Enterprise Europe Network

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network - Hellas, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008.

Το δίκτυο "Enterprise Europe Network" περιλαμβάνει 600 σημεία επαφής σε 54 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 επαγγελματίες, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Προωθεί την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τομείς που θεωρούνται κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Το δίκτυο βοηθά τους ενδιαφερομένους να αναζητήσουν επιχειρηματικούς εταίρους, ιδίως σε άλλες χώρες εκτός της έδρας τους, διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές, και συναντήσεις B2B μεταξύ επιχειρήσεων. Επίσης διοργανώνει ατομικές επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης των αναγκών της επιχείρησης και παρέχει συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων. Η άριστα τεκμηριωμένη βάση δεδομένων επιτρέπει τα διάφορα σημεία επαφής να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους και να συνδυάζουν την προσφορά με τη ζήτηση συνεργασίας. Το δίκτυο  ενημερώνει για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν στο πλαίσιο των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο τηλ: 210 3680878, fax: 2103614726, e-mail: sfiraki@acsmi.gr και στην ιστοσελίδα http://een-acsmi.eu/
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team