Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Επιχειρηματική στήριξη

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας συμμετέχει ως Εταίρος σε διάφορες Αστικές Εταιρίες που σκοπό έχουν να προάγουν τα συμφέροντα των Μελών του. Τέτοιες Εταιρίες είναι:

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ

 EΝTERPRISE EUROPE NETWORK


TOK_TOC

 ΚΥΕ

 ΚΕΠ

 

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team