Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Telenet BEA

NEO - 17/05/2017 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εφαρμογής σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων
Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού ανάκτησης και μετάδοσης πληροφοριών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οδήγησε στην ανάπτυξη του Δικτύου Υπηρεσιών Τηλεματικής TELENET - BEA, το οποίο άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά τον Οκτώβριο του 1994.

Το δίκτυο αναπτύχθηκε στα πλάισια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "Telematique". Στόχος του είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των επιχειρήσεων διαφόρων βιοτεχνικών και βιομηχανικών κλάδων, σε θέματα επιχειρηματικού, οικονομικού και σε θέματα εμπορικού ενδιαφέροντος, με τη χρήση τεχνολογικά προηγμένου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Το δίκτυο έχει εθνικό χαρακτήρα και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, οι οποίες στο σύνολο τους αποτελούν το βασικό κορμό της Ελληνικής Οικονομίας.

Το δίκτυο Τηλεματικής της TELENET - BEA είναι μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, στην οποία συμμετέχουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (BEA), με το 97% του μετοχικού κεφαλαίου και ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), με το υπόλοιπο ποσοστό.

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team