Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Τι προσφέρει το ΒΕΑ στα μέλη του

Τι προσφέρει το ΒΕΑ στα μέλη του

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας εκφράζει τα συμφέροντά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 800 περίπου, επαγγελμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Μεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων - μελών του και της πολιτείας και προωθεί τα συμφέροντά τους με σκοπό την ανάληψη από την πολιτεία των ανάλογων πολιτικών.
Παράλληλα, αναδεικνύει τα προβλήματα των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, και φροντίζει για την ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους. 
Στόχος βασικός του Επιμελητηρίου είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας.
το ΒΕΑ για τη λειτουργία του χρησιμοποιεί:
α) τα κανάλια άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχει αναπτύξει με τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συλλογικές οργανώσεις, 
β) τα ευρωπαϊκά δίκτυα στα οποία μετέχει:
- BIC's,
- Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών,
- ΚΕΤΑ, κλπ
γ) τις επίσημες εκπροσωπήσεις σε θεσμικά όργανα, οργανώσεις, εθνικές και διεθνείς, π.χ ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΚΕΕΕ, Εθνικό Συμβούλιο ΜΜΕ, Διεθνές Επιμελητήριο, Εθνικό Δίκτυο Γυναικών Επιμελητηρίων κτλ.,

Αναλυτικότερα το ΒΕΑ:

 • παρακολουθεί τις πολιτικές για τις ΜΜΕ και μετέχει σε διαβουλεύσεις, συμβουλεύει την πολιτεία και γνωμοδοτεί για τις νομοπαρασκευαστικές δράσεις,
 • διαμορφώνει τις θέσεις και τις απόψεις του βιοτεχνικού κόσμου σε διάφορα θέματα (ασφαλιστικό, φορολογικό, χρηματοδότηση, χωροταξικό κτλ.) μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και έρευνες,
 • παρίσταται στα επιχειρηματικά δρώμενα ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων που αντιρποσωπεύει,
 • πληροφορείται και πληροφορεί τα μέλη του με το Δελτίο του "Βιοτεχνικά Θέματα" και την ιστοσελίδα του www.acsmi.gr
 • Στηρίζει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων - μελών του:
  • με συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  • με δίκτυα αναζήτησης συνεργατών με Επιμελητήρια του εξωτερικού που έχει αναπτύξει με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών (Ευρωπαϊκή Αντένα για την ενημέρωση και προώθηση συνεργασιών),
  • με οργάνωση προγραμμάτων συμμετοχής σε εκθέσει,
  • με οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για αγορές εξωτερικού,
  • με οργάνωση προγραμμάτων επιχειρηματικών συναντήσεων Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών
 • παροτρύνει τις επιχειρήσεις - μέλη του να εισέλθουν στους χώρους της σύγχρονης νέας τεχνολογίας (παρέχοντας υπηρεσίες Internet).
  Με μία δομή υπηρεσιών, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των μελών, το ΒΕΑ βρίσκεται δυναμικά παρόν:
 • ως συνομιλητής των οργανομένων ομάδων επιχειρήσεων, αλλά και
 • ως συνομιλητής για κάθε επιχείρηση μέλους και
 • ως σύμβουλος της πολιτείας
  Το ΒΕΑ φιλοδοξεί να διεκδικήσει το χαρακτήρα του "Οίκου της Βιοτεχνίας".
  Μη διστάσετε:
 • να επισκεφτείτε τα γραφεία μας (Ακαδημίας 18). Ώρες λειτουργίας για το κοινό: 08:00-14:00 (Τετάρτη απόγευμα έως 16:00).
 • να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.acsmi.gr,
 • να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μαζί μας, τηλ: 210 3680700
 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team