Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Ιστορική διαδρομή

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1836. Ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θεσμοθετούνται το 1914 με τον Ν. 184, με ένα επιμελητήριο στην Αττική, το Εμπορικό και Βιομηχανικό. Από το 1925 λειτουργεί το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Ως αμιγώς Βιοτεχνικό λειτουργεί από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία Βιοτεχνικά Επιμελητήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Διοικείται από 61μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια και 5μελή Διοικητική Επιτροπή που εκλέγεταο από το παρπάνω Δ.Σ.
Η Υπουργική Απόφαση Κ12534, ΦΕΚ 1853/21/12/06 καθορίζει τα κριτήρια κατάταξης στα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας.
Οι μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το 99,77% του συνόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ απασχολούν το 79,62% του συνόλου των εργαζομένων στο μεταποιητικό τομέα. Ο αριθμός των μελών του Επιμελητηρίου ξεπερνά τις 55.000 ενεργές επιχειρήσεις.
 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team