Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Bic Attica

Το BIC ΑΤΤΙΚΗΣ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (Β.Ε.Α.), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Πειραιά (Β.Ε.Π.), του Πανεπιστημίου της Αθήνας, του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΙΟΝΙΚΗ, μιας σειράς φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, και με τη στήριξη της XVI Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και χρηματοδότησε το 50% του κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το BIC ΑΤΤΙΚΗΣ προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όπως:

  • Kατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων

  • Διαγνωστικές μελέτες-αναλύσεις

  • Μελέτες marketing

  • Προσβάσης σε πηγές χρηματοδότησης

  • Βοήθεια σε θέματα επιλογής και κατάρτισης προσωπικού βοήθεια-πληροφόρηση για εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα

  • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

  • Πληροφόρηση και τεχνική υποστήριξη για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

  • Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

  • Διαχείριση εθνικών προγραμμάτων

Πρόεδρος του BIC ΑΤΤΙΚΗΣ είναι ο κ. Παύλος Ραβάνης , ο οποίος είναι πρόεδρος του B.E.A. 
Γενικός Διευθυντής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Γαγλίας.


Επικοινωνία: 
Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC Αττικής)
Δραγατσανίου 6, 5ος όροφος
Τηλ: 210/3314230-1, fax: 210 3314232, www.bicofattika.gr
e-mail: administration@bicofattika.gr

 
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team