Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

2016


«Εισηγητική Έκθεση επί του προϋπολογισμού Β.Ε.Α. χρήσης 2016»
- Α' Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Β.Ε.Α χρήσης 2016
- Β' Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Β.Ε.Α χρήσης 2016
- Γ' Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Β.Ε.Α χρήσης 2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/11/2016 ως 30/11/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/10/2016 ως 31/10/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/09/2016 ως 30/09/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/08/2016 ως 31/08/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/07/2016 ως 31/07/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/06/2016 ως 30/06/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/05/2016 ως 31/05/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/04/2016 ως 30/04/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/03/2016 ως 31/03/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/02/2016 ως 29/02/2016
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΒΕΑ από 01/01/2016 έως 31/01/2016
Ισολογισμός ΒΕΑ χρήσης 2016
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team