Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

Δράσεις ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

 • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας
  Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που: α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας.


ΟΑΕΔ


Ενεργά Προγράμματα Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
 • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

  Η Δράση στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

   Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών: (1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), ύψους €10.000 - €500.000 και (2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού, ύψους δανείου €25.000 - €1.500.000

 • EEA GRANTS: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Καινοτόμων Επιχειρηματικών Σχεδίων - Greece - Business Development, Innovation and SMEs
  Το Πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη της βιωσιμότητας στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα μέσω επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΑ Grants) από τις χώρες της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Το πρόγραμμα δομείται σε 3 θεματικούς άξονες: Την  Πράσινη Καινοτομία, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.


Αναπτυξιακός Νόμος


Προγράμματα του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ
  Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Οι εργασίες που ενισχύονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση - αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης - ψύξης και η εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 


Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 
 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2019 από τη ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή / και υπηρεσιών αξίας έως και 10.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring)
 • Το EquiFund 
  Το Equifund συνιστά ένα υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών για τη στήριξη επιχειρήσεων, στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της γενικής επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.
 • Worth Partnership Project
  Το WORTH Partnership Project είναι μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME που στόχο έχει την προώθηση της συνεργασίας επαγγελματιών και επιχειρήσεων από 2 τουλάχιστον χώρες που δραστηριοποιούνται (1) στη δημιουργική βιομηχανία (μόδα / ύφασμα, υποδηματοποιΐα, έπιπλο / διακόσμηση σπιτιού, δέρμα / γούνα, κόσμημα, αξεσουάρ) αφενός και (2) την τεχνολογία αφετέρου, για την ανάπτυξη και υλοποίηση μίας νέας καινοτόμου ιδέας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα του προγράμματος, προκειμένου να βρουν συνεργάτη από μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα για την υλοποίηση της ιδέας τους. Τα έργα που θα επιλεγούν, θα λάβουν χρηματοδότηση έως €10,000, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση και προώθηση της ιδέας τους (υπηρεσίες coaching και συμβουλευτικής, υπηρεσίες τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά, branding, συμμετοχή σε δύο διεθνείς διοργανώσεις, δικτύωση, διατομεακή συνεργασία και ανάπτυξη προϊόντος).


Υπηρεσίες προς τα μέλη


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team