Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τμήμα Βιοτ. Θεμάτων: Προϊσταμένη κ. Στεφανάτου 210.36.80.884 / Β. Γιαννόπουλος: 210.36.80.758  

Επιστημον. Συνεργ.  Γ. Καπενή: (Τετάρτη από 15.00 – 17.00)

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team