Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΥΜΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ


Η λειτουργία της σύστασης επιχειρήσεων, βάσει της νέας ΚΥΑ αριθμ. 63577/2018, ΦΕΚ 2380Β, αρχίζει από 22/07/2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία Μίας Στάσης

Τηλ.: 210-3680748,  210-3680712, 210-3680769

Φαξ: 210-3680747VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team