Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΒΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΪΟΥ


Με ψηφιακή υπογραφή θα μπορούν να συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΑ από τις αρχές Μαΐου

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακόμη, η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια γιατί είναι αδύνατο να πλαστογραφηθεί. Βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη.

Το βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής υπογραφής είναι πως μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση φορητών συσκευών (tablet, smartphones, ipad, iphone), χωρίς τη διαρκή φύλαξη π.χ. μίας συσκευής USB, όπου συνήθως αποθηκεύονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης. Επιπλέον η ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων-μελών του στην ενεργοποίηση της ψηφιακής υπογραφής τους, το ΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή Γωνιά» στο επιμελητήριο με εκπαιδευόμενο προσωπικό, που θα συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος στην απόκτηση και χρήση της ψηφιακής υπογραφής….   ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  • Τι είναι ψηφιακή υπογραφή
  • Πού χρησιμεύει η ψηφιακή υπογραφή (απλά παραδείγματα)
  • Διαδικασία έκδοσης  της ψηφιακής υπογραφής
  • Κόστος - Διάρκεια
  • «Ψηφιακή Γωνιά » του Επιμελητηρίου

   

 

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team