Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Τμήματα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊσταμένη: Ν. Στεφανάτου  T: 210.36.80.884  /portals/0/images/mail_envelop.gif
Επαγγ. Στέγη, άδειες λειτουργίας κ.λπ.
210 3680758
Χρηματοδότηση, Φορολογικό, Αναπτυξιακός Νόμος κ.λπ.
210 3680758
Δημόσιοι Διαγωνισμοί 
210 3680758
TMHMA ΔIEΘNΩN ΣXEΣEΩN
Προϊσταμένη (αναπλ): Ζ. Λαμπρινέα T: 210 3680726  /portals/0/images/mail_envelop.gif
Eυρωθυρίδα, προώθηση αιτημάτων συνεργασίας ΕΕΝ (Enterprise European Network)
210 3680878
Eμπορικές αποστολές, πληροφορίες για ξένες αγορές και φορείς εξωτερικού, Κοινοτικά προγράμματα
210 3680878
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών (συνδεδεμένο μέλος)
210 3680878
Εκθέσεις
210 3680878
TMHMA MHTPΩOY - Γ.Ε.ΜΗ
Προϊσταμένη:
Στ. Γκούφα Τ:
210.36.80.876  /portals/0/images/mail_envelop.gif
Προεγγραφές - εγγραφές επιχειρήσεων, μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων, εκδόσεις πιστοποιητικών, θεωρήσεις καταστατικών
210 3680742,752,776
Πιστοποιητικά διαγραφών
210 3680742,752,776
Κωδικοί αργυροχρυσοχόων
210 3680746, 210 3680749
TMHMA EKΠAIΔEYΣHΣ - EΠIMOPΦΩΣHΣ
Αναπλ.Προϊστάμενος:  Β.Γιαννόπουλος T: 210.36.80.758 
Εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του ΒΕΑ, οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων - Β.Γιαννόπουλος
210 3680758
TMHMA ΔIOIKHTIKOY
Προϊστάμενος: (αναπλ)
Ι. Καλογερόπουλος Τ: 210 3680877  /portals/0/images/mail_envelop.gif
Προϊσταμένη (αναπλ) Μ.Μπουρδούβαλη Τ: 210 3680 720 
Πρωτόκολλο
210 3680724

TMHMA OIKONOMIKOY
Προϊστάμενος: (αναπλ) Ι. Καλογερόπουλος Τ: 210 3680877  /portals/0/images/mail_envelop.gif
Εισπράξεις Εντάλματα πληρωμών
210 3680770
Ταμείο
210 3680719, 210 3680731
TMHMA MHXANOΓPAΦIKΩN EΦAPMOΓΩN
Προϊστάμενος:
B. Mιχηλιός T: 210 3680888  /portals/0/images/mail_envelop.gif
Ανάπτυξη εφαρμογών
210 3680888
Εφαρμογή INTERNET
210 3680773
TMHMA EKΔOΣEΩN, TYΠOY KAI ΔHMOΣIΩN ΣXEΣEΩN
Προϊσταμένη: : Ξ. Δημητρακάκη Τ: 210 3680 874 /portals/0/images/mail_envelop.gif
Επιμέλεια έκδοσης Δελτίου ΒΕΑ - εκδόσεις ΒΕΑ
210 3680874


Δημόσιες σχέσεις - Εκδηλώσεις
210 3680874
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϊσταμένη: (αναπλ) : Π. Δημητρακάκη Τ: 210 3680 874 /portals/0/images/mail_envelop.gif
Γραμματεία Διοίκησης

Γραφείο Νομικών Υποθέσεων (Π. Δημητρακάκη)
210 3680870, 210 3680767

210 3680874
 

VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team