Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΟΠΕΜΕΔΑθήνα, 29/11/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ειδική Ομάδα Εργασίας από τον ΟΠΕΜΕΔ για την προώθηση της Διαμεσολάβησης στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους


Ειδική Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την υιοθέτηση εφαρμογών Διαμεσολάβησης στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους των φυσικών προσώπων συγκροτεί ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Η πρωτοβουλία του ΟΠΕΜΕΔ έρχεται σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο με την υπό εξέλιξη διαδικασία αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Με αφορμή τη μελέτη για ευρεία τροποποίηση του ν. 3869/2010 και την υιοθέτηση νέων μοντέλων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ο ΟΠΕΜΕΔ ενεργοποιείται, προτείνοντας την αξιοποίηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, με «οδηγό» τον κομβικό ρόλο τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών (ν. 4469/2017).

Ο ΟΠΕΜΕΔ παραμένει σταθερός στην άποψη, που έχει ήδη εκφράσει, ότι η Διαμεσολάβηση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση και το πρότυπο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποδοτικού και ωφέλιμου για τον πολίτη σταδίου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών.

Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα αποτελέσουν τη βάση για τη συμμετοχή του ΟΠΕΜΕΔ και των εταίρων του στον δημόσιο διάλογο, που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΕΜΕΔ

Ο ΟΠΕΜΕΔ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο ΟΠΕΜΕΔ είναι ο φορέας που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη 14 οργανισμών, δημοσίου χαρακτήρα, από τους σημαντικότερους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς φορείς της Χώρας, μεταξύ των οποίων και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Σκοπός του: Να προωθήσει, να προβάλει και να διαδώσει τη Διαμεσολάβηση και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για το Φορέα: www.opemed.gr


Δελτίο Τύπου για το νομοσχέδιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δελτίο Τύπου ΟΠΕΜΕΔ για το νομοσχέδιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

 

Θετικό το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, αλλά αναγκαίες ορισμένες βελτιώσεις του

Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)  θεωρεί ως μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί ευθέως στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το εν λόγω νομοσχέδιο  διαθέτει θετικό περιεχόμενο, ορθή στόχευση και παρά τις επί μέρους ατέλειες ή ασάφειες του, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς αποσκοπεί στη διαχείριση ενός μείζονος οικονομικού και κοινωνικού ζητήματος με όρους σύγχρονους και λειτουργικούς, χωρίς την πολυτελή και χρονοβόρο δικαστική διαδικασία.

Ωστόσο, περιέχει ορισμένες μάλλον άστοχες διατάξεις οι οποίες είτε στερούνται πρακτικής χρησιμότητας είτε ενδέχεται να δημιουργήσουν στην πράξη μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που προσπαθούν να επιλύσουν.

Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο της διαβούλευσης ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. υπέβαλλε τις επίσημες θέσεις του με απώτερο σκοπό την τροποποίηση και βελτίωση του νομοσχεδίου.

Ο  Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επισημαίνει ότι πρέπει να επέλθουν οι κάτωθι τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις επί του επίμαχου νομοσχεδίου:

-Οι διαμεσολαβητές να προέρχονται αποκλειστικά από τον κατάλογο των διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ.

-Την  άρση του αδικαιολόγητου ποσοτικού περιορισμού των διαμεσολαβητών – συντονιστών σε συγκεκριμένους αριθμούς ανά περιφέρεια.

-Την άρση του αδικαιολογήτου περιορισμού πρόσβασης επιχειρήσεων στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, όπως  και την άρση του  αποκλεισμού  των ελευθέρων επαγγελματιών.

-Την καθιέρωση της επικύρωσης του πρακτικού συμφωνίας  των μερών με διάταξη του προέδρου του δικαστηρίου, χωρίς δικάσιμο και όχι  πολυμελή δικαστική σύνθεση.

Με αφορμή την δημόσια διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου ο πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. Παναγιώτης Πικραμμένος δήλωσε τα εξής:

«Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων είναι, αφενός η εξυγίανση των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά, αφετέρου η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Ο Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. με κύριο γνώμονα τη βελτίωση του σχεδίου νόμου βρίσκεται σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, υποβάλλοντας τις επίσημες θέσεις του, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των οφειλετών, να συμβάλει στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας και να καταστήσει τον υπό διαβούλευση μηχανισμό περισσότερο αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ταχύ».

Σημείωση: Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο των προτάσεων του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επί του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

ΟΠΕΜΕΔ_ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ


πηγήΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ REAL


«Επιχειρηματικότητα και Διαμεσολάβηση»

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, προβάλλει επιτακτική, η ανάγκη των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, να επιλύουν τις υποθέσεις τους, με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, εκτός δικαστηρίων, σε σύντομο χρόνο, άμεσα, με ενεργή προσωπική τους συμμετοχή στη διαδικασία, σαφώς οικονομικά συμφέρουσα και το κυριότερο, με δεσμευτική ισχύ. Με αφορμή το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων, που στηρίζεται αποκλειστικά στη Διαμεσολάβηση, θέλω να υπερτονίσω, το ότι είναι συμφέρον των επιχειρήσεων – των μικρών ιδιαιτέρως - να επιλέξουν αυτή την οδό ρύθμισης των δανείων και υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και θεωρώ ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, θα προσεγγίσει το θεσμό, θα τον κατανοήσει και θα εκμεταλλευτεί και στο μέλλον τα πολλαπλά οφέλη του. Παράλληλα, κατανοούμε ότι υπάρχει η διάχυτη αγωνία στην αγορά, για τη θέση των τραπεζικών ιδρυμάτων κυρίως, ως ένα από τα μέρη της εξωδικαστικής διαδικασίας, για ουσιαστική και όχι τυπική συμμετοχή τους στη νέα θεσμοθετημένη διαδικασία, υπό αναπτυξιακό πρίσμα και  ειλικρινή πρόθεση στήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.   

Γενικά, η Διαμεσολάβηση ως θεσμοθετημένη διαδικασία, έχει γνήσια χαρακτηριστικά, ξεκάθαρα βήματα, χωρίς χρονοβόρες αναβολές, στα οποία οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν με καθοδήγηση από το διαμεσολαβητή και το δικηγόρο τους. Είναι συντομότερη κατά 30 – 40%, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Η τελική λύση, διαμορφώνεται με συμφωνία των μερών, χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Τα αποτελέσματα είναι  σύντομα, ουσιαστικά και νομικά δεσμευτικά: η συμφωνία των μερών, αποκτά -με μία απλή διαδικασία, δεσμευτική ισχύ δικαστικής απόφασης.

Αξίζει να τονίσουμε, ότι η Διαμεσολάβηση, είναι στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της στη χώρα μας, ωστόσο τα βήματα που γίνονται τόσο από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και από πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών οργανώσεων, για τη διάδοσή της στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία, είναι σημαντικά. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, πρωτοστάτησε στο σημαντικό πρωτοπόρο εγχείρημα -από το 2012- με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ιδρύοντας το Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας», με εξαιρετικά αποτελέσματα έως σήμερα, στη βιωματική εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των δικηγόρων, που πλέον είναι διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επίσης, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος, στον Οργανισμό Προώθησης της Διαμεσολάβησης, τον ΟΠΕΜΕΔ, από το 2015, που συμβάλλει αποφασιστικά, στην εμπέδωση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Στην έδρα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου λειτουργεί το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α», στο οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιτυχημένες διαμεσολαβήσεις εμπορικών υποθέσεων.


Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016

 

Συνεργασία Yπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).

Διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης της διαμεσολάβησης στα μη εξυπηρετούμενα  δάνεια (κόκκινα δάνεια)

               Με τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη συναντήθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) αποτελούμενη από τον πρόεδρό του  Παναγιώτη Πικραμμένο, το γενικό γραμματέα Νικόλα Κανελλόπουλο και τον νομικό σύμβουλο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών  Ιωάννη Μούργελα.

            Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο κ. Πικραμμένος παρουσίασε τους στόχους και την αποστολή του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών στη χώρα μας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, όσο και την εμπέδωση μιας νέας νοοτροπίας συναίνεσης στο κοινωνικό σύνολο».

            Από την πλευρά του, ο κ. Σταθάκης εξέφρασε την πολιτική βούληση της Πολιτείας για την υποστήριξη των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών και επισήμανε «την ιδιαίτερη αξία της διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων».

            Κατόπιν αυτών, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα  προώθησης  ευέλικτων και σύγχρονων νομοθετικών λύσεων για την  αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των οφειλετών - δανειοληπτών, αλλά και για τη γενική προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

            Τέλος, συμφωνήθηκε η συστηματοποίηση της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., με τον άμεσο προγραμματισμό  συνάντησης εργασίας τις αμέσως επόμενες ημέρες.


VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team