Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ

Αγαπητέ Επιχειρηματία
Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η μείωση της αγοραστικής δύναμης και η ανεργία, δεν έχουν αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο: είτε επιχειρηματία ή  συμπολίτη μας. Επιπλέον, το φυσικό μας περιβάλλον επιβαρύνεται όλο και περισσότερο.
Προτάσεις για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα συζητούνται αρκετές. ΟΜΩΣ τι γίνεται ΣΗΜΕΡΑ με τη φτώχια, την επισιτιστική κρίση, την έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας, την καταστροφή των φυσικών πόρων;
Εμείς στο ΒΕΑ, γνωρίζουμε καλά, πως οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
Εκατοντάδες επιχειρηματίες, βοηθούν από το υστέρημα τους, όσους ζητούν τη βοήθεια τους: δωρεάν προϊόντα, πώληση με πίστωση, προσφορά απασχόλησης, πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.
Δυστυχώς όμως, όλες αυτές τις δράσεις, (συνήθως από μετριοφροσύνη) ΔΕΝ τις κοινοποιούμε στους πελάτες μας ή στην κοινωνία γενικά. Επίσης πολλές φορές αγνοούμε ευκαιρίες να δείξουμε την κοινωνική υπευθυνότητα μας με πιο αποτελεσματικό αλλά και προσοδοφόρο τρόπο.

Αγαπητό μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου,
Το ΒΕΑ σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη ΜΚΟ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» συμμετέχουν στο πολύ σημαντικό έργο του Δήμου Αθηναίων που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ:
«Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία»
Σε προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχεις και ΕΣΥ στην κοινή προσπάθεια προώθησης των θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.


» Διαβάστε περισσότερα

» ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

» ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ

» ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»

» 2η Ενημερωτική Εκδήλωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία - Ευ Αειφορείν»

» ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»

» 4η Ενημερωτική Εκδήλωση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία - Ευ Αειφορείν»

» ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 4ης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Επιχορήγηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» Δ.Τ. «ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 479996
» Eπιλογή αναδόχου για διοργάνωσης ταξιδίου, 22 ατόμων οι οποίοι θα επισκεφθούν το Danish Business Authority (Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen, Denmark) στην Κοπεγχάγη της Δανίας.
» Eπιλογή αναδόχου για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παραγωγή φυλλαδίων και αντιτύπων
» Eπιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ενεργειών
     » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 3795/31-8-2015
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team