Ελληνικά    English
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Διαύγεια
VEAVEA

Δομή - Οργανα Διοίκησης


Προϊσταμένη
Σ. Γκούφα
T: 210 3680884

Προϊσταμένη
Σ. Γκούφα
Τ: 210 3680884

Προϊσταμένη
Ν.Στεφανάτου
Τ: 210 3680776

Προϊσταμένη
Σ. Γκούφα
T: 210 3680884

Προϊστάμενος
Ι. Καλ/πουλος
Τ: 210 3680897

Προϊστάμενος
Ι. Καλ/πουλος
Τ: 210 3680897

Προϊστάμενος
B. Mιχελιός
T: 210 3680888

Προϊσταμένη
Π.Δημ/κάκη
T: 210 3680764
VEA


© 2014 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. All rights reserved. Implemented by TEΛΕΝΕΤ ΒΕΑ development team